تبلیغات
جور وا جور - گله گوسفندان ساخته شده از تلفن !
گله گوسفندان ساخته شده از تلفن !

گوسفند تلفنی! + عکساین گله ای که میبینید،گوسفند هایی هستند که از سیم تلفن و از تلفن های قدیمی درست شده اند. مسئولین موزه فرانکفورت با این ایده جدید و جذاب توانستند افراد زیادی را به این موزه بیاورند.
 


كلمات كلیدی : گله گوسفندان ، گوسفندان ساخته شده از تلفن ، گوسفند تلفنی ،