تبلیغات
جور وا جور - دختر مظفرالدین ‌شاه و نوه امیرکبیر!
دختر مظفرالدین ‌شاه و نوه امیرکبیر!

دختر مظفرالدین ‌شاه و نوه امیرکبیر!

عکسی نایاب از زهراسلطان شاهزاده عزت السلطنه دختر مظفرالدین شاه قاجار و نوه امیرکبیر و همسر اول میرزا عبدالحسین فرمانفرما که در این عکس با لباس تیره و بلند، روسری به سر و در کنار یک ساعت دیده میشود .

كلمات كلیدی : دختر مظفرالدین ‌شاه ، دختر مظفرالدین ‌شاه و نوه امیرکبیر! ، عکس دختر مظفرالدین ‌شاه ، عکس نایاب دختر مظفرالدین ‌شاه ، عکس نایاب نوه امیرکبیر! ، عکس نوه امیرکبیر! ،